بارگذاری پست‌ها ...
اول مهر و همه آنچه باید بدانید؛ از صبحانه دانش‌آموزان تا ساعت ادارات
مشاهده

اول مهر و همه آنچه باید بدانید؛ از صبحانه دانش‌آموزان تا ساعت ادارات

اول مهر مثل همیشه خیلی زودتر از انتظار از راه رسیده است. با رسیدن اول مهر احتمالا شما چند نگرانی بزرگ دارید: با ترافیک مهرماه چه کنیم؟ غر زدن صبح‌گاهی و صبحانه نخوردن فرزندان دانش‌آموز را چطور مدیریت کنیم؟ تکلیف ساعت کار اداره ها و مدرسه ها چه شد؟ و پرسش‌های د...